• Bilgilendirme Formu


  BİLGİLENDİRME FORMU

  Ekte bir örneği yer alan Araç Kiralama Sözleşmesi'nin (Bundan böyle kısaca "Sözleşme") imzalanması suretiyle taraflar karşılıklı sözleşmesel ilişkiye girerek borç yüklenecektir. Her iki taraf yönünden sözleşme hükümleri tek tek tüm hukuki ve mali neticeleri ile birlikte karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.

  Kiracı ..................................................................................................................................... olarak;

  Ekli Sözleşmede menfaatime aykırı olabilecek hükümlerin bulunduğu hususunda (Kısaca "FCCR") yetkilileri tarafından bilgilendirildiğimi ve sözleşmeyi incelemek suretiyle bu hükümleri tespit ettiğimi,

  Menfaatime aykırı bu hükümlerin mali ve hukuki sonuçlarından haberdar olduğumu,

  Sözleşmenin incelenmesi ve müzakeresi sürecinde FCCR yetkililerince sözleşme içeriği ile ilgili sözlü olarak etraflıca bilgilendirildiğimi, sözleşme ile ilgili her türlü sorumun yanıtlandığını, ek bilgi alabilmem amacıyla FCCR'nın ilgili telefon numarası ve e-posta adreslerini tarafıma bildirilerek bilgi edinme imkanı sağlandığını ve www.firstclasscarrental.net uzantılı web sitesi üzerinden de sözleşme koşullarını inceleme fırsatı bulduğumu,

  Sözleşmenin tarafımı bağlayıcı cezai şartlar, faiz ve benzeri hükümler içerdiğini; ancak sözleşme kapsamında kazanacağım menfaat ile sözleşme içeriğinde yer alan aleyhime hükümlerin sonuçlarını karşılıklı teati etmek suretiyle, sözleşme içeriğinde yer alan tüm hükümleri itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi,

  Aşağıda sıralananlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmede yer alan maddelerden özellikle:

  Gerek teslim gerekse iade sırasında Araç Teslim Formunun imzalanmaması halinde içeriğini kabul etmiş sayılacağımı, Forma itirazım bulunması halinde masraflarını karşılayacağım uzman aracılığı ile ekspertiz yaptıracağımı, aksi halde itirazlarımın dikkate alınmayacağını,

  Kiralanan araca ait her türlü masraf ve yan giderin (yakıt, HGS, otopark vb.) tarafıma yüklendiğini,

  Aracı benzin deposu tam dolu olarak teslim aldığımı ve bu şekilde iade etmemem halinde yakıt bedeli farkını ve bu bedelin %25'i oranında hizmet bedelini ödeyeceğimi,

  Sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar ile aracın sözleşmeye aykırı kullanımı neticesinde doğacak her türlü zararı karşılayacağımı,

  Aracın kazaya karışması halinde tüm evrakı 24 saat içinde FCCR’e ulaştıracağımı,

  FCCR’nın adıma ödemek durumunda kaldığı trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri v.b. tüm cezalar için, ceza başına 20 TL hizmet bedeli ödeyeceğimi,

  Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikmem halinde toplan borca aylık %5 faiz işletileceğini,

  Sözleşme masraflarının (damga vergisi vb.) tamamen tarafıma yüklendiğini,

  Sözleşme gereği telefon, ses, video kayıtlarının delil niteliğinde olduğunu itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

  Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve varılan mutabakat gereğince, aslı FCCR’de kalmak ve bir örneği Kiracı'ya verilmek üzere, Sözleşme Bilgilendirme ve Değerlendirme Tutanağı düzenlenmiştir.

  Bucak Rentacar

  Bucak Araç Kiralama

   
  Sana en uygun aracı bul!
  Lütfen arama için
  2 veya daha fazla kriter seçiniz.
  Bagaj Sayısı
  © 2020 FİRST CLASS CAR RENTAL. Tüm Hakları Saklıdır.